SAATEN UNION zoekt Testbedrijven

In de voorgaande jaren hebben we ervaring opgedaan met het introduceren van nieuwe maisrassen op de Nederlandse markt. Zo hebben we menig top ras - voordat het op de Aanbevelende Rassenlijst werd opgenomen- al op tientallen bedrijven in de praktijk getest. Testbedrijven zijn de voorlopers die op deze manier de kans krijgen om veelbelovende rassen als een van de eersten te testen op praktijkschaal. De Testbedrijven zijn een waardevolle bron van ervaring waarmee de teeltadviezen van de nieuwe rassen nog beter worden gemaakt.

SAATEN UNION zoekt Testbedrijven

SAATEN UNION zoekt Testbedrijven  

SURTERRA

SURTERRA  

Test The Best!

Ieder jaar is er door de genetische vooruitgang een plus in opbrengst en/ of verteerbaarheid en voederwaarde van maisrassen. Dit is een argument om steeds te kijken naar de nieuwste rassen die vanuit het kweekwerk beschikbaar komen. SAATEN UNION wil u als maisteler in de gelegenheid stellen de nieuwe maisrassen te testen op uw eigen bedrijf, de voordelen van de nieuwe genetica te ervaren en uw ervaringen te delen met andere maistelers.

Hoe word je een Testbedrijf?

SAATEN-UNION zoekt een tiental Testbedrijven die nieuwe rassen in de praktijk gaan volgen. Wij zoeken in 2017 Testbedrijven voor de rassen SURTERRA, SUSETTA en SUFASTER. Het aanbod bestaat uit het kosteloos beschikbaar stellen van zaaizaad voor 1 ha door ons, terwijl u voor 4 ha zaaizaad bij uw leverancier besteld. Het zaaizaad voor deze 5 ha zal op 1 perceel moeten worden uitgezaaid zodat u hier een aparte kuilanalyse van kunt laten maken. Met het bijhouden van een ‘logboek’ waarin de teeltomstandigheden (voorvrucht, grondsoort, bemesting, gewasbescherming, zaai- en oogstdatum, etc ) en uw ervaringen en opmerkingen worden opgenomen, krijgen wij een schat aan praktijkervaringen die wij zullen gebruiken bij het adviseren van andere maistelers.

Wanneer u een SAATEN-UNION Testbedrijf wilt worden of hier eerst meer informatie over wilt ontvangen kunt u een mail sturen naar: , u krijgt dan de informatiebrief voor Testbedrijven toegezonden.


Top