Uitstekende proefveldresultaten in 2019 met hybride tarwe

Hybride tarwe is dit jaar op menig proef- en demoveld meegenomen. Als voorbeeld willen wij hierbij de proeven van de firma Van Iperen aan u tonen. Naast de bekende gangbare wintertarwerassen zijn de hybride tarwerassen HYKING en HYPOCAMP op de proefvelden gezaaid.

Proefveld resultaten 2019, opbrengst in ton/ha. Proefveldgemiddelde van de locaties: Westmaas, Lelystad, Ijzendijke, Oude-Tonge

Proefveld resultaten 2019, opbrengst in ton/ha. …  

Van Iperen BV heeft dezelfde set met rassen op 4 locaties laten uitzaaien: Westmaas, Lelystad, IJzendijke en Oude-Tonge. Op de proefvelden is de opbrengst bepaald op zowel de perceeltjes met als zonder ziektebestrijding. HYKING heeft hier de hoogste opbrengst laten zien in de behandelde proef: 12.932 kg, terwijl de gangbare tarwerassen gemiddeld 12.201 kg opbrengen. HYKING geeft dus een meeropbrengst van 731 kg (6%) ten opzichte van het gemiddelde van de gangbare tarwerassen in het uitstekende tarwejaar 2019.

Wanneer we in acht nemen dat het hier om proefvelden gaat die natuurlijk op uitstekende gronden zijn aangelegd kunnen we ons voorstellen dat het verschil in opbrengst tussen hybride en gangbare tarwe op minder goede bodems nog hoger zal zijn.

Hieronder treft u de resultaten aan van de wintertarweproefvelden van Van Iperen BV. Alle rassen hebben dezelfde gewasverzorging ondergaan, waardoor zijn de resultaten van de rassen in de proef goed met elkaar te vergelijken zijn.


Top