Geschikte hybride tarwe voor Nederland

SAATEN-UNION is marktleider in hybride tarwe en heeft een enorm pakket beschikbaar. In Frankrijk, waar ons hybride kweekwerk is geconcentreerd, word jaarlijks op 170.000 ha een hybride tarwe ras gezaaid.

HYKING

HYKING  

HYPOCAMP

HYPOCAMP  

Franse akkerbouwers telen hybride tarwe vooral op de moeilijke percelen die met gangbare tarwe tegenvallende opbrengsten geven. In de Benelux hebben we met een aantal rassen ervaring opgedaan. Hier willen we voor U de volgende rassen uitlichten: HYFI, HYKING en HYPOCAMP.

De rassen HYFI en HYKING hebben in Nederland succesvol in praktijktesten meegelopen. HYPOCAMP is met de hoogste opbrengstcijfers opgenomen op de Belgische Rassenlijst 2019 en verdient daarom ook uw aandacht.

HYFI is een vroege vultarwe met een goede stevigheid en een hoge opbrengst. HYFI is al 4 jaar het meest gezaaide hybride ras in Frankrijk. Redelijk kortblijvend. Goed gezond, maar gele roest verdient aandacht. Geschikt als stoppeltarwe: tarwe na tarwe en tarwe na mais.

HYKING is een halfvroege vultarwe met een goede stevigheid en goede ziekteresistentie op Gele Roest, Bruine Roest, Septoria en Meeldauw. Levert nog hogere opbrengsten dan HYFI.

HYPOCAMP is een nieuw halfvroege vultarwe met een topopbrengst. Opgenomen op de Belgische

Rassenlijst 2019 met de hoogste opbrengst (112 – relatief). Goede ziekteresistentie op Gele Roest, Bruine Roest, Aar- en Bladvlekkenziekte. Goede stevigheid.

Informeer bij uw zaaizaadleverancier naar het testen van hybride tarwe op uw bedrijf.


Top